Round Ring I DSCN3376.jpg

Round Ring I

from 298.00
Round ring II - slim AETRA_moon.jpg

Round ring II - slim

109.00
Round ring II - bold AETRA_moon.jpg

Round ring II - bold

146.00
Round Earring I AETRA_2.JPG

Round Earring I

186.00
Round Earring II AETRA_ROUNDEARRING2.png

Round Earring II

217.00
Round Necklace AETRA_5.JPG

Round Necklace

372.00
Round Bracelet DSCN3455.jpg

Round Bracelet

248.00
Round Cuff DSCN3537.jpg

Round Cuff

650.00
Sharp Ring I aetra22.JPG

Sharp Ring I

254.00
Sharp ring II AETRA_6.jpg

Sharp ring II

264.00
Clan Ring AETRA_SR3_RB.jpg

Clan Ring

165.00
Sharp Earring AETRA_SHARPEARRING.jpg

Sharp Earring

186.00
Sharp Necklace sharpneck1.JPG

Sharp Necklace

279.00
Fluid Earring Fluid_Earring_Aetra.jpg

Fluid Earring

124.00
Fluid Ring aetra fluid ring

Fluid Ring

165.00
Fluid Necklace AETRA_8.JPG

Fluid Necklace

235.00
Round Cuff fluid1.jpg

Round Cuff

527.00